Aresa

Gestió de Flotes

La qualitat dels productes de Grup Aresa Internacional ve complementada amb una sèrie de programes de formació, atenció post-venda i gestió del transport de la mercadería que els nostres clients valoren de manera molt positiva perque els permet rentabilitzar la seva inversió i deixar en mans de professionals experts les diferents tasques derivades de l’adquisició del nostres bucs.

Per complementar aquesta oferta de prestacions adicionals, Grup Aresa Internacional assisteix als seus clients a través d’un Servei Integral de Gestió de flotes, en els casos que el client precisi d’aquests serveis. Es tracta de, bé per manca de personal qualificat o bé perquè prefereix subcontractar aquesta prestació, oferir al propietari la dotació completa de tripulació per la seva embarcació, perquè realitzi les tasques especifiques per les que ha estat dissenyat un buc o una flota.

Aquest servei s’ajusta a qualsevol tipus de buc que es fabrica a Grup Aresa Internacional, ja siguin flotes de pesca, bucs de transport de passatgers, bucs de servei o bucs militars. El servei compta amb un complet i optimitzat pla integral de gestió personalitzat per cada necessitat, amb la finalitat de consensuar quins són els objectius que es volen aconseguir per otimitzar el usos i funcions dels bucs construits Grup Aresa Internacional.