Vaixell Patrulla Inshore IPV

Vaixell Patrulla  Inshore IPV
Veure video

ARESA 3200 IPV PATROL

Característiques principals
eslora màxima 40.00 / 30.00 M
mànega màxima 7,50 / 8,50 M
calat 2.20 m
desplaçament plena càrrega 115 / 160 TN
desplaçament en rosca 78 TN
generadors 2 x 80 Kva
Pes mort
tripulació 27 p
camarots per 17 / 28
combustible 30.000 / 60.000 L
aigua dolça 4.000 l
aigües negres/grises 335 l
càrrega 36 tn
Rendiment
velocitat 30-50 kn
Propulsió
motors 4.200 / 6000 HP
propulsió Hèlix o Water Jets
Material de construcció
material ALUMINI o PRFV

Equipament

Rampa ARESA RIB a popa per intervenció ràpida

Monitor contra incendis de 120l/h.Radi: 50 m 

Tanc de Combustible anti explosiu           

Superestructura Blindada : NIJ  Level III+ (Opcional)

Electrònica :Custom

Missions & serveis

Missions de Patrulla Inshore 

Missions de Cooperació Internacional

Missions de Control de Fronteres

Missions Anti Pirateria  

Missions de Lluita Contra el Terrorisme

Missions Anti Droga 

Missions de Transport de Tropes

Missions de Recerca i Salvament

Missions Seguretat Privada