RHIBs PROFESSIONALS

Grup Aresa Internacional construeix tots tipus de RHIB professionals per activitats marítimes molt diverses , embarcacions de transport ràpid , embarcacions anti-incendis , Rhib’s de transport VIP , i qualsevol embarcació semirígida pel desenvolupament d’activitats en el sector naval .