Aresa

Transport Marítim

Els serveis de la nostra empresa estan orientats a oferir les majors facilitats als nostres clients. És per això que Aresa Shipyard inclou dins del seu extens catàleg de serveis el transport de les embarcacions fins al destí final, ja sigui a nivell nacional o internacional. Les modalitats a través de les quals s’efectua l’entrega dels productes són diverses:

TRANSPORT
EMBARCAT

Aresa Shipyard s’encarrega de realitzar el contracte de fletats complets o parcials, la organització de totes les operacions necessàries fins a destí final, l’enllaç terrestre, despatx d’aduanes i el shipping amb la naviliera.

TRANSPORT
NAVEGANT

Contractem tripulacions especialitzades que realitzen el transport del producte fins a destí final per mar, a qualsevol part del món. Aresa Shipyard és l’encarregat de preparar el viatge, contractar la tripulació, obtenir els permisos internacionals per el transport marítim dels productes, així com gestionar els ports francs i les previsions de combustible i provisions per el transport.

TRANSPORT
TERRESTRE

L’embarcació construïda a Aresa Shipyard és carregada en camions adaptats, i l’empresa realitza el seguiment del trajecte i la descàrrega del producte en el destí final. El nostre compromís es centra en fer arribar el producte al seu receptor en les millor condicions, per això es busquen les millors alternatives perquè el trasllat es realitzi convenientment pel client. Aresa Shipyard s’encarrega de l’obtenció dels permisos necessaris, d’embalar el producte si és necessari, i de tots els tràmits necessaris per preparar el trajecte.